ประวัติ

นางอำภา เจียรกิตติกุล

ปี 1981 เปิดโรงงานทำทองและเครื่องประดับ ชื่อ World Trade Jewelry

ปี 1991 ได้รับรางวัลชนะที่ 1 ในงานแสดงสินค้าของบริษัท Heard Way จาก Hong Konh เป็นผู้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งสถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทย และ การออกแบบ

ปี1997 เปิดร้านขายจิวเวลรี่ ชื่อ Supreme Jewelry ที่เชียงใหม่

ประวัติการศึกษา :

 1. ปวช. สาขาวิชาบัญชี จากวิทยาลัยพาณิชยการพระนคร
 2. ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจทั่วไป ม.รามคำแหง
 3. ปริญญาโท สาขาการจัดการทางการเมือง คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
 4. ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะศิลปศาสตร์ มทร พระนคร

ผลงานที่ผ่านมา :

 1. ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรปริญญาตรี สาขาอัญมณีและโลหะรูปพรรณ
 2. ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการก่อตั้งสถาบัญอัญมณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบ
 3. ดำรงตำแหน่งผู้สำรวจและจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าไทยในสาธารณะประชาชนจีน
 4. ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณามาตรฐานผู้ทรงคุณวุฒิวิชาชีพอัญมณีและเครื่องประดับให้กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพฯ

ดำรงตำแหน่งประธานโครงการ 80 พรรษาบุษราคัมไทยน้อมใจภักดี

ประวัติการทำงาน :

เนื่องจากคุณพ่อทำงานกับญาติที่บริษัทเจียไต๋ที่กรุงเทพมหานคร จึงตามคุณพ่อมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพตั้งแต่เล็ก

 1. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ให้มาสำรวจตลาดเพื่อจะจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในประเทศจีนประมาณ 20 เมือง และได้จัดตั้งที่เมืองคุนหมิง
 2. เป็นที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับด้านตลาดประเทศจีน เพื่อจะขยายตลาดพลอยไทย ได้ติดตามคณะรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์มาสำรวจพลอยไพลินที่เมืองฉางเล่อ มณฑล ซานตง ได้รับการขอร้องให้ร่วมมือสอนการทำพลอยและเครื่องประดับ โดยทำสัญญาในนาม นางพรภา ปัญญามูล

ด้านธุรกิจ:

 1. ปี 1981 เปิดโรงงานทำทองและเครื่องประดับ ชื่อ World Trade Jewelry
 2. ปี 1991 ได้รับรางวัลชนะที่1 ในงานแสดงสินค้า ของ บริษัท Heard  Way จาก Hong Konh เป็นผู้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดตั้งสถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบ
 3. ปี1997 เปิดร้านขายจิวเวลรี่ ชื่อ Supreme Jewelry  ที่เชียงใหม่   

ปัจจุบัน :   

 • ดำรงตำแหน่งผู้จัดการหลักสูตรระยะสั้น สถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทยและออกแบบ
 • ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษามูลนิธิส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับ
 • ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทยและการออกแบบ
 • ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสมาพันธ์อัญมณีเครื่องประดับและโลหะมีค่า(ประเทศไทย)
 • ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
 • ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสมาคมช่างทองไทย

CHANGE LANGUAGE

แชร์หน้านี้
Search
โหลดหน้าใหม่
คัดลอกลิงก์

ส่งข้อความถึงเรา