หลักสูตร

การพัฒนาผู้ประกอบการค้าอัญมณี และ เครื่องประดับ

Gems and Jewelry Entrepreneurial Development

Materials

M1

การเรียนรู้ต้นน้ำของธุรกิจอัญมณี และ เครื่องประดับ และ โลหะมีค่าอย่างลึกซึ้งตามหลักวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ตามความเป็นจริง จนสามารถที่จะรับรองคุณภาพของสินค้าของตนเองได้อย่างมั่นใจ พร้อมทั้งเข้าใจถึงวิถีชีวิตการทำพลอยของคนไทยจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการค้าอัญมณีทั่วโลก

วิชานี้สอนให้รู้จักคุณภาพของสินค้า ประมาณการต้นทุนการซื้อ เพื่อวางแผนการผลิต และ การขาย 

ถ่ายทอดวิชา โดย ดร.สุรินทร์ อินทะยศ และคณะ

สถานที่เรียน :

...

ระยะเวลาเรียน :

2 สัปดาห์

Manufacturing

M2

การเรียนรู้วิธีผลิตอัญมณี และ เครื่องประดับ เพื่อนำไปสื่อสารในการผลิตให้ช่างของตนได้เข้าใจตามหลักการของการผลิตได้ตรงตามความต้องการของผู้ค้า เพราะผู้ค้าจะต้องสามารถช่วยแก้ปัญหาทุกขั้นตอนของการผลิตได้โดยไม่ละทิ้งให้พนักงานที่ไม่เข้าใจตัดสินใจเอง เพราะคำตอบคือ ผมทำไม่ได้ ขั้นตอนนี้จะเน้นการปฏิบัติเพื่อให้รู้ และ เข้าใจอย่างแท้จริง ส่งผลต่อการผลิตสินค้าที่จะต้องพัฒนารูปแบบตลอดเวลา

วิชานี้จะมีวัตถุดิบเป็นโจทย์ เพื่อพิจารณาจุดเด่น จุดด้อย การวางแผน เพื่อสร้างงานให้เกิดมูลค่าเพิ่ม สร้างผลงานให้ออกมาดูละเอียดอ่อนช้อยเป็นธรรมชาติ 

ถ่ายทอดวิชา โดย อาจารย์อนุรัตน์ เขมานิฏฐาไท สมาคมช่างทอง กาญจนาภิเษก วิทยาลัยช่างทองหลวง และคณะ

สถานที่เรียน :

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จังหวัดนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม)

ระยะเวลาเรียน :

6 สัปดาห์

Marketing

M3

การเรียนรู้การตลาดที่มีหลายระดับ แต่เดิมที่มีการค้าโดยนำหินมาร้อยตามริมทางเดิน ตามตลาดนัดจนถึงการค้าในร้านจิวเวลรี่หรูหราราคาแพง จึงมีราคาตั้งแต่หลัก 10 บาท 100 บาท ถึง 10 ล้านบาท 100 ล้านบาท เราจะทำการตลาดอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จสูงสุด และ ดีที่สุด รวมถึงการรับคืน รับแลกเปลี่ยนสินค้า และวิชาการจัดการตกแต่งร้านค้า

วิชานี้วางแผนการขาย ดูจุดเด่นของสินค้าแต่ละชิ้น เพื่อนำเสนอตามความเป็นจริง โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

ถ่ายทอดวิชา โดย ผศ.ดร.นิยม สุวรรณเดช และคณะ

สถานที่เรียน :

จังหวัด ภูเก็ต

ระยะเวลาเรียน :

2 สัปดาห์

Management

M4

การเรียนรู้การบริหาร ที่ประกอบด้วยแผนธุรกิจ การลงทุน การคุมสต๊อก การรักษาความปลอดภัย หลักการใช้หลักคุณธรรม และ จริยธรรมในการปกครอง ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง และ ลูกค้า การเก็บข้อมูล และ การให้ความสำคัญต่อลูกค้า

ถ่ายทอด โดย ดร. ขจรอรรถพณ พงศ์วิริทธิ์ธร และคณะ

สถานที่เรียน :

จังหวัด เชียงใหม่

ระยะเวลาเรียน :

2 สัปดาห์

Design

D

การเรียนวิชาออกแบบ

  1. วาดด้วยมือ
  2. การขึ้นแบบด้วยคอมพิวเตอร์

โดยใช้ความรู้ ที่ได้เรียนมาจาก 4M มาเป็นข้อมูลในการออกแบบ เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่ดี ผลิตได้อ่อนช้อยสวยงามมีมิติและเป็นธรรมชาติ เป็นเครื่องประดับที่สะดุดตา มีคุณค่า สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และ ขายได้ดี

วิชานี้ต้องอาศัยการฝึกฝน และ พัฒนาตัวเองตลอดเวลา โดยคิดเสมอว่ายังมีคนที่เก่งกว่าเราอีกมากในโลกนี้

การทำศิลปนิพนธ์ คือผลิตชิ้นงาน 1 ชุดที่ใช้วิชาที่เรียนมาทั้งหมด 4MD เพื่อทำคะแนน และจัดการประกวด  วัดผล 

ถ่ายทอดวิชา โดย ศ.ธนภาค อาชวากร, ผอ.วิเชียร มหาวัน, ดร.อำภา เจียรกิตติกุล และคณะ

สถานที่เรียน :

สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทยและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ระยะเวลาเรียน :

8 สัปดาห์

ตลอดหลักสูตรมีรถรับส่ง มีล่าม และ พยาบาลดูแล

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ คือ

  1. ใบประกาศนียบัตรจากสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ
  2. ที่พักในโรงแรม และ อาหารตลอดหลักสูตร
  3. จะได้รับอุปกรณ์การเรียนในทุกวิชา
  4. สามารถออกใบรับรองอัญมณีและเครื่องประดับให้กับลูกค้าได้
  5. เครื่องประดับ 1 ชุดจากผลงานศิลปนิพนธ์
  6. ไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
  7. จะได้รับการปรึกษาแนวทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับหลังจากจบหลักสูตร

Gems and Jewelry Entrepreneurial Development School

โรงเรียนพัฒนา
ผู้ประกอบการค้า
อัญมณีเครื่องประดับ

มีทั้งหมด 5 หลักสูตร การเรียนรู้ต้นน้ำของธุรกิจอัญมณี และ เครื่องประดับ, วิธีผลิต, การตลาด, การบริหาร และ การออกแบบ พร้อมมีที่พัก และ อาหารในโรงแรม ตลอดระยะเวลาการเรียน พร้อมใบประกาศนียบัตร จากกระทรวงศึกษาธิการ และ สถาบันอัญมณีแห่งประเทศไทย

แหล่งทัศนศึกษา

จังหวัด จันทบุรี

ตลาดพลอย ถนนอัญมณี จันทบุรี

ถนนตรีรัตน์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

เป็นตลาดการซื้อขายพลอยในจันทบุรีที่โด่งดังและมีชื่อเสียงกว้างไกลในระดับโลก เป็นตลาดการค้าพลอยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพราะเป็นศูนย์รวมการค้าพลอยแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ ตลาดพลอยอยู่ในใจกลางเมืองจันทบุรี ผู้ที่สนใจซื้อเครื่องประดับ หรือ ต้องการเห็นบรรยากาศการซื้อขายพลอยว่าทำกันอย่างไร สามารถเดินชมการซื้อขาย หรือ แวะซื้อพลอยได้

ตลาดพลอย (ถนนอัญมณี) ตั้งอยู่ ช่วงถนนศรีจันทร์ และ ตรอกกระจ่าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี อยู่ติดกับถนนริมน้ำจันทบูร

CHANGE LANGUAGE

แชร์หน้านี้
Search
โหลดหน้าใหม่
คัดลอกลิงก์

ส่งข้อความถึงเรา